ЗА МЕН

ГАЛИНА ДИМИТРОВА

28.03.1965 г.

гр.Силистра

Моята мисия:

„Работата на учителя е да накара учениците си да прозрат в собствената си вътрешна сила и жизнеспособност.“

Джоузеф Кембъл

Личностното развитие на децата зависи от:

 • добрите традиции в училище и семейството
 • иновациите в образованието

Моите отговорности:

 • Удовлетворяване на социалните потребности на децата
 • Развитие на личните ми творчески и иновативни способности

Професионално развитие:

 • ВПИ – Благоевград, Магистър, V ПКС
 • Главен учител в начален етап, ОУ „Отец Паисий“ Силистра
 • Носител на награда „Неофит Рилски“
 • Ръководител на групи – Гражданско образование, Твоят час, С грижа за всеки ученик
 • Участия в открити практики
 • Национални олимпиади
 • Обучения
 • Семинари
 • Областни и национални конференции, свързани с развитието на образованието в България